Sunday, August 18, 2013

PENGAWAS PSS SK TAMAN RAKAN 2013

PERANCANGAN TAHUNAN: PUSAT SUMBER SEKOLAH 2013BIL

PROGRAM/AKTIVITI

PENETAPAN MASA

STATUS PERLAKSANAAN                  

PERBELANJAAN & SUMBER PERUNTUKAN

PEMANTAUAN /TINDAKAN
1
 PROGRAM UNTUK PELAJAR

a)  Orentasi  PSS  tahun  1b)  Aktiviti   Bulan Panitia


c)  Pameran Bertopikd)  Pinjaman  &  Pemulangan  buku


e)  Pertandingan Buku Skrapf)  Pelantikan Pengawas PSS


g)  Program  NILAM  bermula
 - 5  minit  bersama  buku
 - Hari  NILAM
 - Pembaca  terbanyak
 - Pelancaran NILAM Peringkat Sekolah
h)  Program Kursus Kepimpinan  
     Pengawas  PSS

i)  Bengkel  Keratan  Akhbar


j)  Bengkel Pengurusan  Pengawas PSS


k)  Bulan  Membaca Peringkat  Sekolahl)  Anugerah  Lencana  NILAM


m)  Bulan PSS
    -Pelancaran Bulan PSS
n)  Akhbar  Dalam  Kelas  (ADaP)
    

o)  Lawatan Pusat Sumber


p)  Kem Membaca 1 Malaysia


q)  Jamuan Pengawas  PSS21 JAN 2011JAN-OKT


JAN-OKTJAN-OKT


APR-OKT10  JAN


JAN-NOV
Isnin-Jumaat


FEBRUARI
24 APRIL


MEI & OKT


JUN


JULAI2 OGOS


SEPTEMBER

OKTOBER


30 OKT


12-13 NOV


NOVEMBER


Murid Tahun 1Semua  Murid


Semua  MuridSemua Murid
Semua Guru

Murid Tahap 2Pengawas  PSS


Semua  MuridSemua  Murid
Pengawas  PSS


Murid Tahap 2
(Tahun  6)

Pengawas PSS


Semua  MuridMurid  Tahap  2


Semua Murid

Semua  Murid


Pengawas  PSS


Semua Murid


Pengawas PSS

Penyelaras PSS, JK  Kerja PSS & Semua Guru

Ketua  Panitia & Semua Guru

Penyelaras PSS, JK  Kerja PSS & Ketua Panitia

Penyelaras PSS & JK  Kerja PSS

Semua Guru/ JK  Induk PSS & JK  Kerja PSS

Penyelaras PSS & JK  Kerja PSS

Penyelaras PSS /
Ketua Unit Nilam/
JK Kerja NILAM &
GPKKurikulum
Penyelaras PSS, JK Kerja NILAM & JK Kerja PSS

Penyelaras PSS/ JK  Kerja  PSS

Ketua Panitia & JK  Kerja NILAM

Penyelaras PSS & JK  Kerja PSS

Penyelaras PSS, JK Induk PSS, JK Kerja PSS & Semua Guru

JK NILAM & JK  Kerja  PSS

Penyelaras PSS Penyelaras  Kelab, JK Kerja PSS, Ketua Panitia & Semua Guru

Semua Guru & JK  Kerja  PSS


JK  Induk PSS


JK  Induk PSS & Semua Guru

Semua AJK PSS2

PROGRAM UNTUK GURU

 a)  Mesyuarat JK  Induk  PSS
     - Mesy  JK  Induk PSS 1/ 2013
     - Mesy  JK  Induk  PSS 2/2013
     - Mesy  JK  Induk  PSS 3/ 2013
    
b)  Mesyuarat  JK  Kerja  PSS / JK     
      NILAM
   -  Mesyuarat  JK Kerja  PSS / NILAM
      1/2013
   -  Mesyuarat  JK Kerja PSS  / NILAM
      2/2013
   -  Mesyuarat  JK Kerja PSS /NILAM  
      3/2013

c)  Bulan   Panitiad)  Pameran  Bertopik
 

e)  NILAM  Guruf)  Pinjaman buku di  PSSg)  Pembelian buku, BBM dan kerja pemerosesan
h)  Penggunaan TV Pendidikan  (Ketua Panitia)i)  Bengkel   BBM  
    - Kursus  Penghasilan   Bahan       P&P
      Proses  Teknik  Bahan BBM
      Kemaskini  rekod  penggunaan  BBM

j)  Perkembangan  Staf / LADAP 
   - LADAP 1  
   - LADAP 2 -Lawatan   ke PSS  Cemerlang    
   - LADAP 3
   - LADAP 4
            

k)   Program  NILAM
     -Taklimat  NILAM 
     - Hari  Nilam
     - Pelancaran  Nilam  Peringkat   Sekolah  19 JAN
25 MEI
05 OKT
25 JAN

JULAI

11 OGOS


JAN-OKTJAN-OKT


JAN-NOVJAN-OKTJAN – NOV

JAN-NOV
MAC

27 JAN
24 APRIL
22 MEI
17 JUL


JAN-NOV
FEBRUARI
Isnin-Jumaat
FEBRUARISemua JK  Induk PSS/ JK  Kerja  PSSJK  NILAM
Semua GuruSemua  GuruSemua  Guru
    

Semua  GuruSemua GuruSemua Guru

Semua  Guru
JK Kerja PSS
Ketua Panitia
Semua  Guru

Semua Guru

GPK Kurikulum &
JK  Induk  PSSGPK  Kurikulum
Semua  Guru
JK  Induk PSS


JK Induk PSS
Ketua Panitia & Semua Guru

JK  Kerja  PSS & Ketua Panitia

Penyelaras PSS & JK Induk PSS


Penyelaras PSS / Ketua  Unit APD &
JK Kerja  PSS

Penyelaras PSS
JK Kerja PSS & Ketua Panitia/Unit  BBM


GPK Kurikulum/
Penyelaras PSS, JK Kerja PSS & Ketua Panitia

Unit Perkembangan Staf, AJK Kerja PSS, Ketua Panitia & Unit  ICT


GPK Kurikulum
Penyelaras PSS/JK Kerja PSS & Unit
B & K


Penyelaras PSS
Ketua Unit NILAM/
JK  Kerja NILAM
l)  Aktiviti Unit  ICT
     - Kursus Penghasilan BBM  Multimedia


m)  Bulan PSS
    - Pameran Badan  Beruniform
 
  - Pameran  dadah/  rokok / keselamatan 
      Jalan  raya

n) Pembubaran Pengawas  PSS
    - Perlantikan AJK Baru 2014


o)  Keceriaanp)  Kemaskini Stok


q)  Jamuan  Akhir tahun  Pengawas  PSSMEI & NOVSEPTEMBER

OKTOBERJAN-OKTOKTOBER


NOVTerbuka kepada Semua  Guru


JK Keselamatan
Semua Guru
JK  Induk PSSJK  Induk & JK Kerja PSS


Semua JK Kerja PSS


Pengawas  PSS
Ketua Unit ICT/ JK Unit ICT


Penyelaras PSS
JK  Induk PSS
Unit  KOKO
Unit  HEM  & Unit B&K

Penyelaras PSS
JK  Induk  & JK Kerja PSS

Penyelaras PSS
GPK Kurikulum & JK Kerja PSS

Penyelaras PSS & JK Kerja PSS

Penyelaras PSS & Semua AJK PSS


3

AKTIVITI KO-KURIKULUM DALAM KURIKULUM

  1. Kelab Pusat Sumber Sekolah
JAN-OKT
Guru Penasihat & Pengawas PSS


Penyelaras Kelab PSS & AJK Kelab PSS


4

 

PROGRAM KHAS


  1.   Bulan Pusat Sumber  1.   Majlis Anugerah PSS

SEPTEMBEROKTOBERSemua Guru & Semua Murid


AJK Kerja PSS & PemenangPenyelaras PSS/ JK Induk & JK Kerja PSS

Penyelaras PSS & JK Kerja PSS
CARTA GANTT PUSAT  SUMBER SEKOLAH  2013BIL
                                                                     TARIKH
PROGRAM/AKTIVITI                          

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGS

SEP

OKT

NOV

DIS
1
Mesyuarat JK Induk PSS
2
Mesyuarat JK Kerja PSS / NILAM
3
Minggu Orentasi PSS (Tahun 1)
4
Keceriaan
5
Aktiviti Bulan Panitia
6
Pameran Bertopik
7
Pinjaman & Pemulangan Buku
8
Pembelian buku dan BBM dan kerja pemerosesan
9
Penggunaan TV Pendidikan
10
Perkembangan Staf / LADAP
11
Taklimat Program NILAM
12
Hari NILAM
13
Pelancaran Nilam Peringkat Sekolah
14
Perlantikan Pengawas PSS
15
Pertandingan Buku skrap ( Tahap Dua)
16
Bengkel BBM
17
Kursus Kepimpinan Pengawas PSS
18
Bengkel Keratan Akhbar
19
Aktiviti Unit ICT
20
Bengkel Pengurusan Pengawas PSS
21
Bulan Membaca Peringkat Sekolah
22
Anugerah Lencana Nilam
23
Bulan  PSS- Pelancaran Bulan PSS
24
Akhbar Dalam Kelas (ADaP)
25
Lawatan Pusat Sumber
26
Kem Membaca 1 Malaysia
27
Pembubaran /Perlantikan Pengawas PSS
28
Kemaskini Stok
29
Majlis Anugerah PSS
30
Jamuan Akhir Tahun